Första boken om Linda Linnea Lindström. Följs av Älskar han mig? och JAG-vt åk 9.