En berättelsesamling om vittra, illustrerad av Fibben Hald.